(Xây dựng) – Một trong những nguyên nhân chủ quan khiến thành phố Quảng Ngãi – Bộ mặt của tỉnh Quảng Ngãi chậm phát triển trong năm qua được chỉ ra là do… thiếu cán bộ quản lý giỏi.

Thành phố Quảng Ngãi chậm phát triển do thiếu cán bộ quản lý giỏi?
Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của thành phố Quảng Ngãi không đạt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng không đạt kế hoạch

Trong Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, ông Trà Thanh Danh – Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cho biết, năm nay tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) trên địa bàn ước thực hiện 40.937 tỷ đồng, đạt 97,47% kế hoạch, tăng 8,74% so với cùng kỳ.

Trong năm, ước cấp 2.150 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giảm 16,5% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,31%. Trong đó dịch vụ 8,13%; Công nghiệp – Xây dựng 9,9% và Nông nghiệp 1,98%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi ước thực hiện đến 31/12/2023 là hơn 3.981 tỷ đồng, bằng 90,45% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 91,2% dự toán tỉnh giao và bằng 98,95% so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng đối với khoản thu ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 2.181 tỷ đồng, bằng 147,96% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 151,68% dự toán tỉnh giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2022, do trong năm 2023 có phát sinh nguồn thu kết dư ngân sách năm 2023 và thu chuyển nguồn từ 2022 sang 2023.

Thành phố Quảng Ngãi chậm phát triển do thiếu cán bộ quản lý giỏi?
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi không đạt dự toán HĐND thành phố và tỉnh giao, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Tổng chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện cả năm 2023 là hơn 1.650 tỷ đồng, bằng 100,89% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 114,74% dự toán tỉnh giao. Trong đó chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện gần 1.283 tỷ đồng, bằng 87,03% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 89,15% dự toán tỉnh giao, tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kế hoạch vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố trong năm là hơn 508 tỷ đồng (Sau khi điều chỉnh giảm 62 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh). Ước thực hiện giải ngân đến thời điểm 31/12/2023 là hơn 422 tỷ đồng, đạt 83,1% kế hoạch vốn (99,55% dự toán Tabmis).

Trong khi đó, đầu năm 2023, thành phố Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 11,47%, nhưng đến hết năm dự kiến hụt 3,16%. Tổng thu ngân sách Nhà nước cũng không đạt dự toán HĐND thành phố và tỉnh giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cán bộ sợ sai, thiếu người quản lý giỏi

Nguyên nhân dẫn đến bức tranh “tối màu” trên cũng được Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh chỉ ra. Trước hết, ông Danh cho rằng tập thể UBND thành phố đã tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực chưa có chuyển biến mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố.

Thành phố Quảng Ngãi chậm phát triển do thiếu cán bộ quản lý giỏi?
Hàng loạt tồn tại, hạn chế đã kéo chậm tốc độ tăng trưởng của thành phố Quảng Ngãi.

Trong đó, ông Trà Thanh Danh nhấn mạnh đến việc tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra; Thương mại dịch vụ có tăng nhưng còn chậm, chưa đạt kỳ vọng; hạ tầng thương mại dịch vụ còn yếu và thiếu, nhất là các dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Phát triển du lịch chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Thu ngân sách không đạt chỉ tiêu tỉnh và HĐND thành phố giao.

Cùng với đó là tiến độ thực hiện một số dự án, công trình còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số công trình, dự án còn nhiều vướng mắc; công tác thu tiền sử dụng đất không đạt tiến độ đề ra.

Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai và xử lý ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ra; khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra.

Thành phố Quảng Ngãi chậm phát triển do thiếu cán bộ quản lý giỏi?
Năm 2023, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc, đoạn chảy qua thành phố Quảng Ngãi diễn biến phức tạp.

Quản lý trật tự đô thị có tốt lên nhưng tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh vẫn còn, việc xử lý có nơi còn theo phong trào, theo đợt phát động chứ chưa có giải pháp căn cơ lâu dài.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra; việc thực hiện chuyển đổi số và số hóa dữ liệu trên các lĩnh vực còn chậm. Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố chưa tốt; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm trễ trong khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cho rằng, những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nhấn mạnh đến một số nguyên nhân chủ yếu, như:

Ở phương diện khách quan, ông Danh cho rằng do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại; thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến việc đấu giá, đấu thầu thực hiện các dự án cũng như đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, làm ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách của thành phố Quảng Ngãi và có khả năng không đạt kế hoạch đề ra.

Thành phố Quảng Ngãi chậm phát triển do thiếu cán bộ quản lý giỏi?
Năm 2023, thành phố Quảng Ngãi tỏ ra “hụt hơi” trong giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, một số quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bồi thường trên địa bàn thành phố còn bất cập; một số quy định pháp luật về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật chưa thống nhất nên phải tham vấn ý kiến của các Sở, ngành trước khi thực hiện.

Còn nguyên nhân chủ quan, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho biết, việc phối hợp giữa thành phố với các Sở, ngành của tỉnh; giữa các phòng, ban chuyên môn thành phố và xã, phường trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có việc chưa kịp thời, hiệu quả.

Chưa hết, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực của thành phố còn thiếu quyết liệt, chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Người đứng đầu một số đơn vị, địa phương tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động trong việc tham mưu, đề xuất.

Thành phố Quảng Ngãi chậm phát triển do thiếu cán bộ quản lý giỏi?
Tâm lý sợ sai khiến chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức thành phố Quảng Ngãi không đáp ứng yêu cầu.

Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi, có lúc chưa nghiêm. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức của thành phố có tâm lý e dè, sợ sai, không mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất xử lý công việc; thiếu tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; chất lượng tham mưu, đề xuất chưa cao; còn thiếu cán bộ quản lý giỏi.

“Tập thể lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi nhận thức sâu sắc các mặt tồn tại và hạn chế đối với công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2023, đặc biệt là những tồn tại, khuyết điểm xuất phát do nguyên nhân chủ quan. Năm 2024, UBND thành phố sẽ có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm tới”, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

south indian sexy videos juraporn.com office fuck videos kuwari dulhan sexy film porngun.mobi gramin porn قصص جمسية lesexcitant.com سكس نقاب perfectgirls mobile umkatube.mobi tamil sex aunty xmastwr hdtubefucking.com xxx hindi sexy story touhou pregnant hentaiquality.com yuzuponz hentai mga hindi dapat kainin ng buntis teleseryena.com abot kamay na pangarap may 1 2023 full episode ليلى ستار hdxxxvideo.info سسكس عربى bhojpuri girl fuck xxxhindimove.com rape scandal mms how to rap a girl theindiantube.com mallu porn stories iwank tubes xlxx.pro www sexxx video com grope sex roxtube.mobi sex hindi vidos سكس حرميه arabsexeporn.net سكس مصرى تخان قصص سكس تبادل eroplaytube.com فيديو سكس مايا خليفه hongkung doll teleseryepisode.com kick off in tagalog